ไฟไหม้ห้องครัวโรงแรมเดอะสุโกศล

ร.ต.ท.จีระศักดิ์ แสงอ่อน พงส.สน.พญาไท รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กทม.จึงประสานรถดับเพลิง 2 คัน รุดไปที่เกิดเหตุบริเวณห้องครัวชั้นล่างติดกับลานจอดรถด้านหลังของโรงแรม ซึ่งกลุ่มควันและแสงเพลิงกำลังลุกลามไปตามปล่องระบายอากาศ และมีแสงเพลิงออกจากปล่องบริเวณลานจอดรถชั้น 3 เอ กล้องบริษัทcctv ทำให้พนักงานของโรงแรมกับแขกที่มาใช้บริการต่างตื่นตกใจหนีตายอลหม่าน ออกมาอยู่ด้านนอกของโรงแรมกว่า 100 คน บางส่วนก็รีบนำรถออกจากลานจอดรถชั้นดังกล่าวอย่างร้อนรน เนื่องจากเกรงว่าเพลิงจะลุกลามจนได้รับความเสียหาย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อควบคุมเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พนักงานประจำห้องครัวรายหนึ่งให้การว่า สาเหตุไฟไหม้น่าจะมาจากที่ระหว่างประกอบอาหาร แล้วไฟลุกติดน้ำมันก่อนลุกลามไปติดกับปล่องระบายอากาศในห้องครัวอย่างรวด เร็วทำให้พนักงานพากันแห่หนีตายออกมา แหล่งที่มา  : ไทยรัฐ

มท.1สั่งทุกจังหวัด รับมือภัยแล้ง ปี58 แนวโน้มรุนแรง ยาวนาน

1. ด้านการเตรียมการให้จัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบ ปัญหาภัยแล้ง และจัดทำแผน เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามสภาพปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขตามลำดับความสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว และให้จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระบบอย่างชัดเจน เช่น แผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรตามข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง การกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำให้ชัดเจนและสะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน การสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำรวมทั้งสำรวจภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ ได้อย่างเพียงพอ การจัดทำแผนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในฤดูแล้ง เช่น ปัญหาการลักขโมยเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือการเกษตร ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนผู้ประสบภัย การจัดทำแผนดูแลรักษาสุขภาพป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง การประสานการประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น ในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชน ด้านการเพาะปลูกและดูแลพี่น้องเกษตรกร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับชลประทานจังหวัดและเกษตรจังหวัด เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการจัดการพืชผลการเกษตรและทำความเข้าใจให้คำแนะนำกับ เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือพืชฤดูแล้ง ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ คู คลอง สถานที่เก็บกักน้ำ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำกล้องวงจรปิดcctvในหมู่บ้านและตำบลได้มากขึ้น รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำและ ใช้น้ำอุปโภค บริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ให้เตรียมพร้อมทุกด้านตั้งแต่กำลังคน สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้พร้อม ใช้การได้ทันทีที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ 2. ด้านการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งให้จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม… Read More »

ทหารสั่งตรวจสอบเงินบริจาคทีวีดัง

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเดลินิวส์กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาเปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับเงินบริจาคที่รายการข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเปิดโครงการช่วยเหลือ อุปกรณ์ชุดเก็บกู้ระเบิดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องที่สื่อทำโครงการขึ้นมา และไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก แต่เป็นความปรารถนาดีของประชาชนโดยมีสื่อเป็นตัวกลาง ด้าน พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่ากล้องไอพี ทราบว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการสูญเสีย ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ หรือดาบแชน หัวหน้าชุดเก็บกูวัตถุระเบิด ภูธรจังหวัดนราธิวาส จึงมีภาคเอกชนระดมให้ความช่วยเหลือกับหน่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงน่าจะเป็นหน่วยของตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่า โดยภาคเอกชนรับบริจาคเงิน และนำมาจัดซื้อยุทโธปกรณ์ รวมถึงเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น และทำลายวัตถุระเบิด (อีโอดี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกำลังศรัทธาของผู้บริจาค ซึ่งการจัดหาเป็นสิ่งของไม่ได้เป็นเงิน ทั้งนี้อุปกรณ์บริจาคเหล่านั้นจะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อคุมสิ่งอุปกรณ์เหลา นั้นว่ามีที่มาอย่างไร ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวทางทหารไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของภาคเอกชน และไม่ได้มอบให้เป็นรายบุคคลเป็นเงินแน่นอน แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

พาณิชย์ตุกติกระบายสต๊อกข้าว

กระทรวงพาณิชย์ว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่าง ประเทศเพื่อการส่งออก โดยคณะทำงานฯ ได้ขอความเห็นชอบต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งข้าวสารที่จะจำหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวปทุมธานี, ข้าวขาว 5%, ข้าวขาว 15%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ซื้อต้องยื่นหนังสือขอเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลต่อ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว โดยจะต้องมีหลักฐานสำคัญคือคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศแนบมาด้วย อย่างไรก็ตาม วงการค้าข้าวได้ตั้งข้อสังเกตกรณีความโปร่งใสในการอนุมัติราคาขายเหมือนกับ รัฐบาลชุดที่แล้วกล้องวงจรปิด ที่ได้เปิดให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเสนอขอซื้อจากรัฐโดยตรง และรัฐได้มีการอนุมัติขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในระบบการแข่งขันของภาคเอกชนด้วยกันเอง เพราะไม่มีรายใดทราบราคาที่อนุมัติขาย แต่กระทรวงพาณิชย์กลับนำมาใช้อีกครั้ง จึงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสขึ้นมาอีกครั้ง แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

นที เสนอออกบทเฉพาะกาลหลังช่อง3ยื่นหนังสือยอมออกคู่ขนาน

ที่อาคารเอ็กซิมแบงก์ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจาก นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ หรือ ช่อง 3 เพื่อขอให้พิจารณาข้อกฎหมาย และทบทวน 2 เรื่อง คือ เสนอให้พิจารณาว่าช่อง 3 ออกคู่ขนานได้หรือไม่ และขอทบทวนการยุติการออกอากาศช่อง 3 ในระบบโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยจะนำหนังสือดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกสท.วาระพิเศษ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ กล่าวต่อว่า ทางช่อง 3 ยินยอมออกอากาศคู่ขนานในช่อง 33 HD แน่นอนและ ขอให้กสท.แก้ข้อกังวลเรื่องข้อกฎหมาย โดยส่วนตัวเตรียมแนวทางออกบทเฉพาะกาล ในประกาศหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า เพื่อให้ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ( ช่อง 3 อนาล็อก) เช่าเวลาออกอากาศจาก บริษัท… Read More »

กรมศุลฯจับสินค้าหนีภาษี117ล้าน

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร พร้อมด้วย นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผอ.สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร แถลงผลการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงอากร และสินค้าต้องห้ามต้องกำจัด ประกอบด้วรถยนต์หรู ยี่ห้อเบนท์ลีย์ รุ่น GTC ปี 2008 รถจักรยานยนต์เก่าใช้แล้ว ยี่ห้อ BMW จำนวน 11 คัน และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า ของเล่นเด็ก และวัตถุลามกอนาจาร รวมมูลค่าของกลางกว่า 117  ล้านบาท ด้าน นายนรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถบรรทุกสินค้าต้องสงสัย 3 คัน จากด่านกรมศุลกากรนครพนม ซึ่งมีปลายทางการเปิดตู้สินค้าที่ย่านนิคมอุสาหกรรม จ.ชลบุรี แต่รถคันดังกล่าวได้วิ่งออกนอกเส้นทาง ก่อนจะเปิดตู้สินค้าและนำสินค้าไปเก็บไว้ย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จึงได้เข้าตรวจสอบ พบว่า เป็นผลิตภัณท์เสริมความงาม วัตถุลามกอนาจาร โทรศัพท์มือถือไอโฟนและซัมซุงปลอม พร้อมสินค้าอื่นๆอีกหลายรายการที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีน  เบื้องต้นแจ้งข้อหาตามความผิดฐานลักลอบ และนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีหรือของต้องห้ามของต้องกำกัด หรือของที่ยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรบริษัทcctv ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า มีรถหรูหายออกไปจากโกดังสินค้าทัณฑ์บน 500… Read More »

เด็กช่างประกบไล่ยิงวัยรุ่นรอดหวุดหวิด

ที่สน.มีนบุรี นายนิรันทร์ อุชชิน อายุ 39 ปี คนขับรถส่วนกลางเดลินิวส์ เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.สุธี ตันสกุล พงส.สน.มีนบุรีว่า นายอภิสิทธิ์ พันธ์ไผ่ อายุ 25 ปี บุตรชายของตนเอง อยู่บ้านเลขที่ 1522/14 ถ.นครไชยศรีแขวงนครไชยศรี เขตดุสิต ถูกกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ (จยย.) ตามประกบยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารักษาบาดแผลที่ รพ.นวมินทร์ ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา จากการสอบถาม นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า ได้ขับขี่ จยย. ออกจากบ้านไปรับเพื่อน ชื่อนายโย เมื่อเวลา 19.30 น. ขณะกำลังกลับบ้านบริเวณ แยกคอกม้า ถ.หทัยราษฎร์แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จู่ ๆ มีกลุ่มวัยรุ่น 4 คน แต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักเรียนอาชีวะ สวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ ขับขี่จยย.ไม่ทราบรุ่นและป้ายทะเบียน 2 คัน ไล่ตามมาขนาบข้าง ก่อนหนึ่งในนั้นได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริษัทกล้องวงจรปิด มาจ่อที่เล็งหัวของตนเอง จึงตัดสินใจถีบรถ… Read More »

นักบินแอร์ฟรานซ์ปัดข้อเสนอผู้บริหาร

นายฌอง-ลูอิส บาร์เบอร์ ประธานสหภาพนักบินของแอร์ฟรานซ์ แถลงเมื่อวันจันทร์ ปฏิเสธข้อเสนอของผู้บริหารสายการบิน ที่จะระงับแผนการโอนย้ายเส้นทางบินสำคัญในยุโรปไปให้กับสายการบินต้นทุนต่ำ ในเครือ คือ ทรานสเอเวีย เนื่องจากเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียว ปราศจากการหารือร่วมกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว ดังนั้น นักบินของแอร์ฟรานซ์จะเดินหน้าผละงานประท้วงต่อไป เดิมที สหภาพนักบินของแอร์ฟรานซ์ประกาศผละงานประท้วง 7 วัน ระหว่าง 15-22 ก.ย. ก่อนตัดสินใจขยายระยะเวลาต่อถึงวันที่ 26 ก.ย. และมีแนวโน้มสูงที่จะยืดเยื้อออกไปอีก ซึ่งนายอเล็กซองเดร เดอ ฌูเนียค ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ( ซีอีโอ ) ของกลุ่มบริษัทแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ยอมรับว่าเป็นกรณีพิพาทครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2541 และทำให้สายการบินสูญเสียรายได้ถึงวันละ 15 ล้านยูโร ( ราว 613.7 ล้านบาท ) อย่าง ไรก็ตาม เดอ ฌูเนียคหวังว่า ท้ายที่สุดสหภาพนักบินจะยอมรับข้อเสนอของผู้บริหารติดตั้งกล้องวงจรปิด และย้ำว่าการพัฒนาทรานสเอเวียคือหนึ่งในนโยบายสำคัญของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม แม้จะเป็นสิ่งที่สหภาพนักบินแอร์ฟรานซ์แย้งว่า จะส่งผลกระทบต่อทั้งค่าแรงและระบบการทำงานของนักบินในภาพรวมก็ตาม แหล่งที่มา : เดลินิวส์

หนุ่มลีซอซ่าข้ามถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านลีซอเจ้าถิ่น ปืนดุไล่ยิง 3หนุ่มลีซอต่างถิ่น หลังโดนแซว แย่งหญิงเสิร์ฟ และปิดศึกแย่งไมค์ในคาราโอเกะเชียงดาว จึงบันดาลโทสะ ชักอาวุปืนรั่วยิงไม่ยั้ง เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 17 ก.ย.นี้ ร.ต.อ.ฐิติกร แสนกันทะ พนักงานสอบสวนเวร สภ.เชียงดาว เช่าชุดไทย จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุยิงกันที่ร้านอาหารต้นแก้ว คาราโอเกะ บ้านข้อน หมู่ 4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว มีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคน จึงได้รีบรายงานให้ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบช.ภ.5 รักษาการ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.สภ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.นรินทร์ วรรณมณี รอง ผกก.ปฯ  พ.ต.ท.ฑีฆาวุธ บัณฑิตชูสกุล รอง ผกก.สส. นำกำลังเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าเป็นร้านคาราโอเกะขนาดเล็ก ภายในร้ายมีคนถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวญครางอยู่จำนวน 3 ราย แต่ละคนมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ใบหน้า แขน ขา อาการสาหัส… Read More »

มะกันเข้มดูแลทำเนียบฯหลังหนุ่มพกมีดบุก

นางจูเลีย เพียร์สัน ผู้อำนวยการหน่วยอารักขาผู้นำสหรัฐฯ ก็มีคำสั่งบังคับใช้ทันทีให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามรั้วเส้นทางเพนซิลเวเนีย อะเวนิว ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบของทำเนียบ หลังเหตุนายโอมาร์ เจ. กอนซาเลส ชาวอเมริกันผิวขาว อายุ 42 ปี จากรัฐเท็กซัส ซึ่งกระโดดข้ามรั้วกั้นเข้าไปยังที่พำนักประธานาธิบดีสหรัฐฯ ช่วงค่ำวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ก่อนหน้าไม่กี่นาทีที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา พร้อมครอบครัวนั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามหญ้าฝั่งตอนใต้เพื่อไปพักผ่อนช่วงสุด สัปดาห์ และเจ้าหน้าที่ก็ทำการสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนตั้งข้อหาบุกรุกในเขตอาคารหรือพื้นที่หวงห้าม และยังพกมีดที่ถือเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม นับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองถัดมาได้เพียงวันเดียว หลังนายเควิน คารร์ ยาก เมืองชามอง รัฐนิวเจอร์ซีย์ ปีนรั้วบุกเข้าไปยังทำเนียบ ทั้งนี้ นายไบรอัน เลียรี โฆษกประจำหน่วยอารักขาประธานาธิบดี เผยว่า นายคารร์เดินเข้าไปใกล้ประตูฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทำเนียบ แล้วหันกลับเพราะมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ ต่อมาก็พยายามขับรถเข้าไปทางรถเข้าออกอีกฝั่งหนึ่งของทำเนียบ แม้ไม่ได้ขับชนเครื่องกีดขวาง แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม พร้อมตั้งข้อหาลอบเข้าสถานที่ราชการ ก่อนส่งไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ บริษัท โอกามิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด